ОУ "Отец Паисий"
  Основно училище в село Гелеменово

  Ваканции

  Неучебни дни

  17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
  20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
  19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
  21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII